Home

Skrivesenteret skrivestrategier

Skrivestrategier i skriveprosessen Førskrivingsfase! Skrivefasen! Revisjon underveis! Sluttføring! Hva er hensiktsmessige strategier før skrivingen tar til?! Hva er hensiktsmessige strategier for å komme i gang med skrivingen?! Hva er hensiktsmessige strategier for å revidere utkast?! Hva er hensiktsmessige strategier for å ferdigstille teksten?! «So God, let´s stop acting like they. Skrivestrategier defineres gjerne som prosedyrer og teknikker som skriveren tar i bruk for å gjennomføre en skriveoppgave (Hertzberg, 2006). Noen skrivestrategier kan observeres, mens andre strategier er mentale prosesser skriveren kanskje ikke selv er klar over at han bruker. Vi vet at erfarne skrivere tar i bruk et bredt repertoar av skrivestrategier, mens mer uerfarne skrivere ikke har.

Film: Gode skrivestrategier 11. september 2013 | Print ut Filmen viser et helhetlig undervisningsopplegg som gir lærere kunnskap og ideer til hvordan de kan arbeide for å utvikle elevenes skrivestrategier i de ulike fasene av skriveprosessen Title: Lysbilde 1 Author: Bente Berge Created Date: 1/17/2013 12:04:22 P Skrivesenteret - skrivestrategier. Udir.no - eksempler på god praksis i skriving. Skrivestrategier - Skjema over strategier for de ulike fasene. Aktiv læring. Udir.no - ressurser om skrivestrategier. Leseark - Gi elevene strategier som de kan ta i bruk når de skriver. Film: Gode skrivestrategier . Powerpoint - trinn 4 - videregående. Refleksjonssamling. Last ned refleksjonsdokument. Skrivesenteret.no - skrivestrategier. Eksempel på god praksis (1-3) Skrivestrategier. Udir.no - ressurser om skrivestrategier. Eksempel på god praksis 4-7. Powerpoint - trinn 4 - barnetrinn. Leseark - Gi elevene strategier som de kan ta i bruk når de skriver. Refleksjonssamling. Last ned refleksjonsdokument Forrige; Neste; Disse sidene er et prosjekt i regi av Nasjonalt senter for. Skriveforskning viser at undervisning i skrivestrategier er det mest effektfulle vi kan gjøre for å utvikle elevenes skrivekompetanse. Det handler om å vise fram for elevene hvilke prosedyrer og teknikker som er hensiktsmessige å bruke i de ulike fasene av skriveprosessen. Last ned instruksjonsdokument Skrivesenteret - skrivestrategier. Udir.no - eksempler på god praksis i skriving.

Forsking viser at analyse av situasjonen i skulen før endringsarbeidet settast i gang, aukar sjansane for at tiltaka fører til målet. God bruk av analyseverktøy skaper arenaer for refleksjon og utvikling av ein felles kultur (Udir.no, Rammeverk for skolebasert kompetanseutvikling 2013-2017). Prosjektgruppa har eit overordna ansvar i samarbeid med skuleleiar for å planlegge og setje i verk. Skrivesenteret 21,405 views 15:47 الحفار, الجرار, سيارة الإطفاء, شاحنات القمامة و سيارات الشرطة ومجمو Excavator Toys#1299 Kudo Toys Family. Sentralt i denne satsingen står Skrivesenteret, der en rekke dyktige fagfolk sprer ny kunnskap om hvordan lærere kan gjøre opplæringen bedre og mer effektiv. Et viktig budskap er at læreren skal være tydelig til stede i klasserommet og modellere skriving for elevene, for eksempel ved å skrive tekster mens elevene ser på og kommenterer. Gode, åpne diskusjoner fremmer elevenes.

Barnetrinn | Skrivesenteret

Å arbeide med skrivestrategier Skrivesenteret

Film: Gode skrivestrategier Skrivesenteret

 1. Gode skrivestrategier - på mellemtrinnet og i overbygningen kommer med eksempler fra undervisnings-praksis på mellemtrinnet og overbygningen, men temaet om skrivestrategier er relevant for hele uddannel-sesforløbet. Bogen henvender sig primært til lærerstuderende og lærere i skolen i alle fag. Smidt, J. (2011). 10 teser om skrivning i.
 2. Publisert i Erfaringer, Lese- og skrivestrategier, Lesestrategier, Lesing | Merket med læringsstrategier, leseforståelse, lesestrategi, lesestrategier, modellæring, modellere, ressurslærer, strategier | 8 svar I kvardagen. Postet den 3. februar 2013 av beritjo. 4. Eg tenkjer at ein mal for skriving av ein samanhengande tekst kan vere til stor hjelp for mange elevgrupper. Mange av dei.
 3. Skriveværkstedet holder skrivekurser, giver manuskriptvurdering, redigerer manuskripter, læser korrektur, laver pr og ghostwriter bøger
 4. Publisert i Lese- og skrivestrategier, Lesestrategier, Lesing, Refleksjoner | Merket med læringsstrategier, lesestrategi, lesestrategier, Roe, strategier | Legg igjen en kommentar Elevar arbeidar med læringsstrategiar Bilde. Svar . 3. februar 2013 av beritjo. Publisert i Erfaringer, Lesestrategier, Lesing 2, Refleksjoner Merket med læringsstrategier, lesestrategier, nøkkelord, tankekart L

Trinn 4 - Skrivestrategiar Skrivestie

Trinn 4 - Skrivestrategier Skrivestie

 1. Trinn 4 - Skrivestrategier; Trinn 5 - Rammer for skriving; Trinn 6 - Metaspråk om tekst og skriving; Trinn 7 - Skriveplan; Evaluering; Skriving som grunnleggende ferdighet I kunnskapsløftet er skriving løftet frem som en av fem grunnleggende ferdigheter. Dette innebærer for eksempel at skriving er et redskap for kunnskapsutvikling i alle fag, samtidig som man gjennom skriving viser.
 2. Praktiske aktiviteter - lese og skrivestrategier ‣ Lesing og skriving er prosesser som går «hand i hand» ‣ Lese- og skrivestrategier kan/skal brukes i alle fag grunnleggende ferdigheter ‣ Øvelsene skal settes inn i en sammenheng og skal ha et. klart mål, men ka
 3. Lese- og skrivestrategier hjelper elevene å få en enda bedre forståelse av tekstene de jobber med. Denne plakaten pynter opp klasserommet og synliggjør de ulike strategiene i tekstarbeidet. Last..
 4. elevenes skrivestrategier og revisjonskompetanse. Skjermfilm og respons Oppgåve I teksten Dette ønsker kjendisene seg til jul i førebuingsmateriellet seier Arve Tellefsen: «Jeg ønsker meg ingen ting til jul. I likhet med folk flest i Norge, har jeg det jeg trenger». Teksten Rocky handlar om kor mykje pengar nordmenn har. Samstundes viser teksten Ting vi liker med dette samfunnet at det.
 5. I norsk sammenheng har SKRIV-prosjektet gitt viktige bidrag som Skrivesenteret har støttet seg på i utarbeidelsen av de fem prinsippene. SKRIV-prosjektet er et Trondheimsbasert forskingsprosjekt, ledet av professor Jon Smidt. I prosjektet gikk forskerne ut i skolen for å finne ut hva slags skriveundervisning som foregikk i skolen etter innføringen av Kunnskapsløftet. De observerte.
 6. I norsk sammenheng har SKRIV-prosjektet gitt viktige bidrag, som Skrivesenteret har støttet seg på i utarbeidelsen av de fem prinsippene. SKRIV-prosjektet er et Trondheimsbasert forskingsprosjekt, ledet av professor Jon Smidt. I prosjektet gikk forskerne ut i skolen for å finne ut hva slags skriveundervisning som foregikk i skolen etter innføringen av Kunnskapsløftet. De observerte.
 7. NORSKLÆRERE: Ny ressurs med kommenterte eksamenssvar fra våren 2018. Bruk ressursen som eksamensforberedelse, til å utvikle skrivestrategier og repetere fagstoff
Skrivesenteret

SKRIVESTRATEGIER Skrivestrategi 1.trinn 2.trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn Prossessorientert skriving X X X X X X Heldigvis /uheldigvis-skjema for å skrive Fortellinger X X X X X Motsetningsnotat X X Argumentnotat X X Personkart/miljøkart X X X. Author: Lærer Created Date: 10/29/2010 10:38:34 AM. Fredag 19. oktober åpnet endelig Skrivesenteret - et tiltak vi har stor tro på! Her kan elever få veiledning og tilbakemeldinger fra andre elever i skriveprosessen. Vi er stolte av å være den første videregående skolen i landet med eget skrivesenter, og det er et viktig tiltak for å gjøre elevene våre studieforberedte

Skrivesenteret - YouTub

Bruk av formmønster blir jevnlig diskutert som støtte i skriveopplæringen. Hensikten med denne studien er å undersøke sammenhengen mellom lærerens undervisning der bruk av skriveramme. Hensiktsmessige skrivestrategier i de ulike fasene av Hensiktsmessige skrivestrategier i de ulike fasene av skriveprosessen Hentet fra Kvithyld, Trygve, Trude Kringstad og Guri Melby (2014), Gode skrivestrategier, Oslo: Cappelen Damm Skrivestrategier klassen har prøvd ut Skriveoppgave Førskrivingsfasen Skrivefasen Revisjonsfasen Sluttføringsfase Skrivestrategier 2. Sammendrag 3. Samskriving 4. Tydelig formål 5. Tekstbehandlingsverktøy 6. Tekstbinding 7. Emnehjelp og planlegging av tekst 8. Utforskende aktiviteter 9. Skriving som prosess 10. Studere modelltekster 11. Skrive for å lære NB: Denne listen er ikke å betrakte som en fullstendig «læreplan». Graham & Perin, 2007. SKRIV-prosjektet • 10 teser om skriving i alle fag.

3 Innholdsfortegnelse Forord side 2 Lese- og skrivestrategier A Padlet side 4 Notatteknikk Øvebok side 6 Dialogspill side 7 Lese i roller side 9 Les og hils side 11 Runden side 12 Notater side 13 Lese- og skrivestrategier B Ordskydetektiv side 17 Les med tusj side 19 Å lose side 20 Kreativ skriving med terning side 21 Løvebakken side 22 Notater side 23 Etterord side 27 Kilder side 28. reviderte læreplanen - Skrivesenteret . READ • Evalueringer av LK06 viser:• at intensjonene rundtgrunnleggende ferdigheterikke er forstått• at det ikke har ført tilpraksisendring (kanskje medunntak av lesing?)• grunnleggende ferdigheterblir forstått som noeelementært som hørersmåskolen og norskfaget til . komparativ analyse av læreplaner iSverige, Danmark, Finland, NewZealand. Skolebasert kompetansetutvikling i skriving som grunnleggende ferdighet. 101 skrivegrep: om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping. Fjørtoft, Henning. (2014) Leserammeverk i norsk grunnopplæring. Om validitet i LUS, SOL og Leselos. Skriv! Les! 2. Artikler fra den andre nordiske forskerkonferansen om skriving, lesing og literacy ved Skrivesenteret i Trondheim. Fra hjemmesiden til Skrivesenteret finner en følgende tekst: Lese- og skrivestrategier kan sammenlignes med verktøy og stillaser. Elevene trenger en verktøykasse for hvordan de kan gripe an tekster. Verktøyene og stillasene vil variere fra fag til fag, og emne til emne. Det e

Skrivestrategier. Formelt brev og e-post. Møtereferat. Anmeldelse. Leserinnlegg. Tolkning (ulike sjangre) Tolk novelle. Novelle. Instruksjon. Brosjyre. Skriving for nett. Artikkel. Kåseri. 8 Språket vårt. Grammatikk. Språkfamilier og særtrekk ved norsk språk . Variasjon i talemålet og språkbruk i digitale medier. Fagspråk. Globalisering og flerspråklighet. 9 Kulturmøter. Kultur og. skrivesenteret.no Det overordna målet til Skrivesenteret er å styrkje skrivekompetansen hos barn unge og vaksne Senteret skal ha ein tverrfagleg karakter og arbeide med skrivin tekstkunnskap og ulike skrivestrategier. Det innebærer å kunne uttrykke seg med stadig større språklig sikkerhet på både hovedmål og sidemål. Naturfag: Bærekraftig utvikling • argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster Naturfag: Bioteknologi • sammenlikne argumenter i tekster med ulike synspunkter på bruken av en aktuell type. Nettstedet er utviklet av Norskseksjonen, Avdeling for lærerutdanning og Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen, med støtte fra Utdanningsdirektoratet Fremføring - Gode skrivestrategier på mellomtrinnet maritl. Tips Til Nynorskskriving Haugen Petter . Novelle charlottefriisk. 1903 : Bjørnstjerne Bjørnson Sanjida Afrin. Hvordan Kan Man Analysere Ei Novelle Haugen Petter . Hovedpunkter fra kapittel 7, 8 og 9 i Alle tiders historie Tove Janne Blom. Språkhistorie 1900- ca. 1960 Tove Janne Blom. English Español Português Français Deutsch.

Sámi lohkanguovddáš 2015 njuolggadusčilgehusteavsttaid, dahje jo luonddufága- ja servodatfágateavsttaid dahje eará fágain, mat fuomášuhttet gáldogeavaheami Prøve ulike lese- og skrivestrategier. Finne fram til hvordan man best kan jobbe for å lese effektivit og for å forstå og huske det man lærer. Last ned undervisningsopplegget (pdf). Last ned novella (pdf). (Hentet fra Herfra blir du bare eldre, 2001) Publisert 17.11.2014. Kontakt oss. Kontaktinformasjon . Telefon: 51 83 32 00. Epost: lesesenteret@uis.no. Lenker. Personvernerklæring og. Ingerid S. Straume, leder av skrivesenteret Snakk om skriving: veiledning med skrivementorer Akademisk skrivesenter, UiO . Oversikt • Om Akademisk skrivesenter ved UiO • Ressurser i veiledningen • Idégrunnlag • Opplæring av mentorer • Temaer for framtiden . Skrivesenteret ved UiO • To-årig prosjekt ved Universitetsbiblioteket - Offisiell åpning 16. januar 2017 • Åpent for. Utdrag fra artikkelen «Skriving i samfunnsfag» av Marthe Lønnum og Peter Mørk ved Skrivesenteret (2015) Skriving som kunnskapstilegnelse - og skriving for å synliggjøre kunnskap [] Å ta i bruk skriving som redskap kan være nyttig for å utvikle kritisk og selvstendig tenking i samfunnsfag. I tillegg er skriving et viktig struktureringsverktøy for presentasjon av samfunnsfaglig.

Skrivestrategier på ungdomstrinnet - YouTub

 1. Her finner du stoff om lesing og skriving i fag og fritid. Anja Aalvik http://www.blogger.com/profile/01359260758109174075 noreply@blogger.com Blogger 13 1 25 tag.
 2. www.skrivesenteret.no post@skrivesenteret.no. 1. opplag 2015: 2.000 eks. Foto: Esben Krogstad Kamstrup Layout: Tibe Trondheim Brødtekst: Avenir 11 pkt Papir: 130 g/200 g MultiArt Silk Trykk: Skipnes Kommunikasjon AS, Trondheim. ISBN 978-82-93194-14-9 (trykt
 3. AKTUELT Valgmulighet og lokale tilpasninger sikret relevans. Språkløyper i bruk ved Storhamar videregående skole

Skrivestrategier. Formelt brev og e-post. Møtereferat. Anmeldelse. Leserinnlegg. Tolkning (ulike sjangre) Tolk novelle. Novelle. Instruksjon. Brosjyre. Skriving for nett. Artikkel. Kåseri. 8 Språket vårt. Grammatikk. Språkfamilier og særtrekk ved norsk språk. Variasjon i talemålet og språkbruk i digitale medier . Fagspråk. Globalisering og flerspråklighet. 9 Kulturmøter. Kultur og. Del 3 handler om skrivestrategier for å få til gode tekster. Her kommer. vi inn på hvordan vi kan gi god og nyttig respons på elevers tekster. Et . viktig tema er også hvilke skrivestrategier som gjelder for sammensatte (multimodale) tekster. Nært knyttet til dette er vurdering, et stadig like aktuelt tema i skolen - på ungdomstrinnet, der karakterene dukker opp, men like mye på. Dette er en video fra Skrivesenteret, (15:47). Filmen viser et helhetlig undervisningsopplegg som gir lærere kunnskap og ideer til hvordan de kan arbeide for å utvikle elevenes skrivestrategier i de ulike fasene av skriveprosessen Praktiske aktiviteter i arbeidet med lesing, muntlig og skriving som grunnleggende ferdighet Hege Kjeldstad Berg Program Praktisk arbeid med teksten: Hemmeligheten i piletrebark Sammendrag Tematiske avsnit •Modellering av skrivestrategier og veiledning/ underveisvurdering •Oppgaver som åpner for at de får være reelt utforskende - erfaringer med at skriving kan brukes som et verktøy for å lære og kommunisere . Hvordan kan skoleledere legge til rette for god skriveopplæring? •Skolelederes ansvar etter LK06 og LK20 •Gjøre skolen til en lærende organisasjon •Lede læreres.

Å utvikle gode skrivestrategier er et fundament for å mestre skriving. Dette kan sammenliknes med å skaffe seg en grunnleggende, god verktøykasse som kan være anvendelig i ulike skrivesituasjoner. For å utvikle gode skrivestrategier, trenger deltakerne bevissthet om at skriving er en prosess som går gjennom flere faser. Hver fase krever ulikt fokus, og man pendler ofte fram og tilbake. Skriving i matematikk Hva skriver elevene? En studie av elevenes fagspråk i matematikk 2P med eksempler fra emnet funksjoner. Hilde Lehtine Praktiske aktiviteter i arbeidet med lese- og skrivestrategier - Tonje Smedbråten, Skrivesenteret ; Lesing av fagtekst i naturfag - Wenche Erlien, Naturfagsenteret ; Å lære på et andrespråk - i praksis - Gabriela Hetlan

Skrivesenterets påskekrimnøtt 2020 - YouTub

 1. SKRIVESTRATEGIER En metastudie om skriveopplæring viser at undervisning i skrivestrategier er det mest effektfulle vi kan gjøre for å utvikle elevenes skrivekompetanse (Writing Next, Graham og Perin, 2007) LÆREREN - STILLASBYGGER Eksplisitt undervisning om skriveprosesser og tekststruktur Se til at elevene har noe å skrive om Bruke modelltekster Dra elevene med i gruppe- og.
 2. - Lese- og skrivestrategier (arbeide med begrepsforståelse) - Stilasbyggende samtaler (bringe elever fra der de er til nærmeste utviklingssone) - Et støttende miljø (holdninger, inkludering, forventninger, samarbeidsoppgaver) For å illustere at det er mulig å komme langt i akademisk skolegang, til tross for dysleksi, fikk vi besøk av Kristi Beate Øvestad Giljarhus. Hun k unne ikke lese.
 3. Trude Kringstad leder skrivesenteret sitt arbeid i den nasjonale satsingen på ungdomstrinnet i Norge. og retningen fremhever skrivestrategier som kan brukes på tvers av fag. Når vi i innledningen framhevet at skriving ikke kan ses på som en transformasjon av ferdigformulerte tanker, så er dette i tråd med denne retningen. I den norske skrivepedagogikken er dette ofte omtalt som.
 4. Skrivesenteret. (2011). I skrivende stund Praktiske aktiviteter i arbeidet med lese- og skrivestrategier. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. Smidt, J. (1989). Seks lesere på skolen Hva de søkte, hva de fant. Oslo: Universitetsforlaget. Strømsø, H. I. (2011). Høytlesing, hurtiglesing og leseforståelse-en historie om lesing og forskning om leseforståele. I I. Bråten.
 5. Praktiske aktiviteter i arbeidet med lese- og skrivestrategier 27.oktober Astrid Stenersen Program Praktisk arbeid med teksten «Skravlekoppene» Sammendrag Praktisk arbeid med fagtekst i naturfag Tipshefte . Detaljer . Kjersti Rognes Solbu Skriveopplæring og eksamensforberedelse. Kjersti Rognes Solbu kjersti@skrivesenteret.no Skriveopplæring og eksamensforberedelse 1. 2. Hva har disse.
 6. Denne boka formidler ny forskning og nye innsikter om skriveundervisning: om skrivingens formål, skrivestrategier, fagsjangrer og respons. Den gir konkrete innspill til skriveundervisning i ulike fag og på ulike nivå. Boka er derfor rettet motlærerne- og vil være en viktig kunnskailde både for studenter og praktiserende lærere i barnehage og skole. Boka har utspring i erfaringer fra.

Læse- og skrivestrategier by Anja Christense

Imidlertid finner vi noen viktige fellestrekk; elevene skal blant annet lære seg revisjonskompetanse, beherske ulike skrivestrategier og kunne utføre flere skrivehandlinger. Skriving i alle fag omfatter også opplæring av sjangere. I spørsmålet om hvordan sjangeropplæringen bør foregå er det er vanlig å skille mellom implisitt og eksplisitt sjangerpedagogikk. Dette innebærer at. Beskrivelse av økt 2: Å skrive mye i alle fag på fagets premisser og bruke skriving i kunnskapstilegnelsen (en powerpointpresentasjon inkludert erfaringsutveksling, lesing av artikkel, refleksjonsspørsmål og oppdrag til neste samling) Tid Hva Hvordan Ressurs 10-15 min Hvilke erfaringer ha -Praktiske aktiviteter i arbeidet med lese- og skrivestrategier. Skrivesenteret. Tonje Lien Smedbråten. Trygve Kvithyld. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforskning ©2011. 1. Opplag 2011: 1000 eks. 2.opplag 2012:1000 eks. 3. Opplag 2012: 2000 eks. ISBN 978-82-93194-00-2 (trykt). ISBN 978-82-93194-01-9 (PDF). Layout Tibe T reklamebyrå. Illustrasjoner: Ståle Gerhardsen. skrivestrategier, og rik2g 2dspunkt for vurdering/ veiledning • På hjemmesidene Bl skrivesenteret og lesesenteret. ligger det konkrete undervisningsopplegg som. illustrerer hvordan man kan gå fram for å sikre at. elevene fakBsk lærer noe. Intet nyI, men skarpere fokus på: • læreren som trener • grunnleggende ferdigheter, studieteknikk, og. overvåking av egen læring • Klare.

Det faglige innholdet vil bestå av en videreutvikling av kunnskap om lesing og skriving, lese- og skrivestrategier, kartlegging og vurdering av lese- og skrivekompetanse samt grunnleggende tekstkunnskap knyttet til mellomtrinnet. Kurset vil være praksisrettet og klasseromsnært, og utprøving av nye arbeidsmåter på egen skole vil være sentralt tekstkunnskap og ulike skrivestrategier. Det innebærer å kunne uttrykke seg med stadig større språklig sikkerhet på både hovedmål og sidemål. Argumenterende skriving . Naturfag 8. - 10. trinn: Skrive forklarende og argumenterende tekster, vurdere kvaliteten ved egne og andres tekster og revidere tekstene . Å kunne skrive i matematikk: Utvikling i å skrive i matematikk går frå. GNIST Hedmark. 37 likes. GNIST Hedmark er den regionale varianten av GNIST som er et partnerskap for en helhetlig lærersatsing o har kunnskap om egnede lese- og skrivestrategier o har kunnskap om læringsfremmende vurdering o har kunnskap om egne skriveprosesser og sin rolle som lese- og skrivelærer o har kjennskap til skolens planer for lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter Ferdigheter Studenten o kan planlegge undervisning som utvikler elevenes lese- og skrivekompetanse o kan bruke IKT som verktøy for.

Du finner utfyllende informasjon om alle modellene på nettsidene til www.skrivesenteret.no. Veiledning og respons i skrivearbeid «Når elever skal lære å skrive, bør de tidlig få vite hvordan en god tekst blir til. De bør for eksempel lære at gode tekster nesten alltid er et resultat av mange omarbeidelser.» (Kvithyld & Aasen, 2012, s.24) AKTUELT Dei tre siste språkkommunane er valde ut. Alta, Nesna og Larvik er dei siste som får statusen språkkommune som del av Språkløyper-strategien Det er jo ironisk at et av de første begrepene en må lære i det nye semesteret på Nordisk, på min vei til å bli norsklærer, er literacy - et engelsk ord som ikke har et tilsvarende norsk begrep. Men når det er sagt, er det et spennende uttrykk som gir noen tanker til e

Oppstart Skrivestie

Inntil 11-Dec-2019,har Norsknytt.no ikke Alexa ranking. Dette nettstedet primære ip-adresse er 192..78.24,Sin server i San Francisco,United States. ISP:Automattic Inc TLD:no CountryCode:US Denne rapporten oppdaterer i 11-Dec-2019 Last Updated: 11-Dec-2019 Updat På nettsiden til Skrivesenteret er det flere konkrete eksempler på skrivestrategier. Noen er tenk brukt før en starter skrivingen andre brukes underveis. Et av læreplanmålene innen skriftlig kommunikasjon for elever på VG1 studieforberedende og VG2 yrkesfaglig studieprogram er å skrive tekster med tema og fagterminologi som er tilpasset eget utdanningsprogram, etter mønstre av. Skrivestrategier ved Trygve Kvithyld, Skrivesenteret Lese- og læringsstrategier ved Kristine Gilje Skjæveland, Lesesenteret Praktisk arbeid med digitale verktøy ved Arne Olav Nygard, Lesesenteret Lesing i matematikk ved Kari Kallevik, Stavanger kommune. Lesing i naturfag ved Wenche Erlien, Snøballfilm Lesing i naturfag, ved Sonja Mork, Naturfagsenteret Lesing av skjønnlitteratur ved.

andres tekster og skrivestrategier og skriverammer. Områdene er valgt ut fra endringer i læreplanen og sentrale funn i skriveforskningen slik de kommer til uttrykk i Utdanningsdirektoratets satsing på skriving i ungdomsskolen (Utdanningsdirektoratet, 2013e). Jeg velger å analysere lærebøkene både kvalitativt og kvantitativt. Til slutt kommer det et drøftingskapittel, der jeg vil. Det innebærer å utvikle personlige skriftlige uttrykksmåter og å beherske skrivestrategier, rettskriving og oppbygging av tekster i forskjellige sjangre. Å skrive er også en måte å utvikle og strukturere tanker på og en metode for å lære. Kompetansemål. Vg1 reflektere over bruken av retoriske appellformer og språklige virkemidler i saktekster; bruke ulike kilder på en kritisk og. Lesesenteret, Stavanger, Norway. 22,536 likes · 1,046 talking about this · 92 were here. Lesesenteret - Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskin Innhent informasjon og bruk skrivestrategier for å stille forberedt. Oppgavene er knyttet til temaet og til tekstene i forberedelsesheftet. Forberedelsesheftet gjøres tilgjengelig i god tid, så du kan gjøre deg godt kjent med tema og tekster. 1.utkast skrives på skolen og leveres på onsdag i uke 17. Du skal også skrive en kort egenvurdering og legge inn en bestilling til lærer om hva.

Eksamensbesvarelser som modelltekster i opplæringa

Skrivesenteret:Videorespons - YouTub

 1. 101 SKRIVEGREP - om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1-4) (71 sider) Penne, S. (2010). Litteratur og film i klasserommet. Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 16-49) (33 sider) Postholm, M.B. og D.I. Jacobsen (2011). Læreren med forskerblikk.
 2. skrivesenteret.no Skrivestrategier på ungdomstrinnet Filmen viser et helhetlig undervisningsopplegg på tiende trinn som gir lærere kunnskap og ideer til hvordan de kan arbeide for å utvikle elevenes skrivestrategier i de ulike fasene av skriveprosessen
 3. i ulike sjangere og bruk av varierte lese- og skrivestrategier. I hovedområdet inngår også bruk av skriftspråket for å innhente informasjon og for å utvikle og strukturere ideer og tanker (Utdanningsdirektoratet). Som vi altså forstår, er sjangerkompetanse også viktig for å beherske skriftlig kommunikasjon. Tabellen nedenfor er hentet.
 4. Skrivestrategier kan defineres som prosedyrer og teknikker som skrivere bruker for å gjennomføre en skriveoppgave (Hertzberg 2006). Ifølge Writing Next er undervisning i skrivestrategier det mest effektfulle vi kan gjøre for å utvikle elevenes skrivekompetanse (Graham 2007). Noen skrivestrategier kan observeres, mens andre er mentale prosesser som skriveren kanskje ikke selv er klar over.

Skriving er komplisert, og eleven klarer tilsynelatende ikke å overføre kunnskap og erfaringer til tekst uten skrivestrategier, og skrivestrategier må læres. (Garmannslund, 2008). Skriverammer kan derfor være en effektiv metode (EXEL, 1992) ( Inger Langseth). For å hjelpe dem inn i de forskjellige sjangrene kan vi gi dem ulike typer rammer/mønstre for skriving. Når vi gir elevene. Også andre studier fremhever betydningen av å snakke om skriving, å planlegge skriving, samt det å vise frem relevante skrivestrategier (Bazerman, 2016; Kiuhara mfl., 2009; Smagorinsky og Mayer, 2014). Dette er aktiviteter som typisk kan finne sted i en skolekontekst

skrivestrategier - Norsknyt

Praktiske aktiviteter i arbeidet med lese- og skrivestrategier ved Trude Kringstad (Skrivesenteret), Hva kjennetegner god leseopplæring ved Sture Nome , Skrivesenteret Litteraturtips for ungdom ved Eve Nordvall, lesegleder, Orstad skule; Når lesing er vanskelig på ungdomstrinnet og i videregående skole og Tiltak når lesing er vanskelig ved Vigdis Refsahl, Bredtvet kompetansesenter. • Skrivesenteret. (2011). I skrivende stund Praktiske aktiviteter i arbeidet med lese- og skrivestrategier. Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking. • Smidt, J. (1989). Seks lesere på skolen Hva de søkte, hva de fant. Oslo: Universitetsforlaget. • Strømsø, H. I. (2011). Høytlesing, hurtiglesing og leseforståelse-en historie om lesing og forskning om leseforståele. Skrivestøttende prøver fra skrivesenteret på 5. trinn Lesekartlegging Læringsstøttende prøve i lesing Elevundersøkelsen, indeksene Lesing og Skrivin g Skolens egenvurdering Staveprøven . 5 Matematisk kompetanse Elevene på matematikkundervisning for at elevene skal få best mulig faglig utbyt følger opp r Målsetting: Hafrsfjord skole skal utvikle sin matematisk kompetanse for videre. for å oppsøke skrivesenteret bør være lavest mulig. Dette er en modell som er enkel å administrere, og som ikke krever altfor store personalressurser. Skrivesenterets koordinator trener og følger opp skrivehjelperne, og tilbakemeldingene følger bestemte kriterier (struktur, klarhet, språk mv). Skrivesenteret skal verken tilby faglig. Læringsformer og aktiviteter. Samlingsbasert deltidsstudium. Mellom samlingene brukes digital læringsplattform aktivt, blant annet til innlevering av skriftlige arbeider og kommunikasjon med medstudenter i diskusjonsforum og lignende

Argumenterende skriving – bruk av dataspill | Skrivesenteret

Eksamensforberedelse og skriveopplæring - YouTub

- Arbeidet med skrivestrategier. - Felles forpliktende utprøving og refleksjon. - Jobbet med planer og konkrete mål med spesielt fokus på skriving. - Bestemt å gjøre skolevandring som kollegavandring med fokus på grunnleggende ferdigheter. - Avsatt annenhver fellestid til implementering. - Refleksjon rundt forholdet mellom lokale læreplaner og de overordnet kompetansemålene. - Startet. hjulet (og Skrivesenteret) formålsrettet skriving - der et avgjørende premiss er at formålet med skrivingen skal være eksplisitt for eleven (Berge, Evensen og Thygesen, 2016)

Kortvarsoppgaver i norsk - en brukerveiledning deling

Det er for øvrig flere kompetansemål etter forskjellige trinn som legger vekt på bruk av ulike lese- og skrivestrategier. Vi kan også se at dette er nevnt i de grunnleggende ferdighetene i faget. VURDERINGSPRAKSIS Det er store forskjeller på hvordan det blir jobbet med literacy i skolen i dag. Det ofte opp til de enkelte skolene, og hvilke skrivekulturer som er forankret i deres plattform. Hva gjør elevene når de skriver? Bruk av skjermopptak for å fange elevenes skrivestrategier - en nærstudie av to elevers skriveprosesser. Masteroppgave. HiST ALT. Del av bok. Kringstad, T., Kvithyld, T, & Lorentzen, V. (2016). Et øvingsrom for literacy - skriveopplæring i det heterogene klasserommet Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019, Stavanger, Norway. 11K likes. Språkløyper er en strategi for språk, lesing og skriving. Lesesenteret og Skrivesenteret har..

 • Chatten duden.
 • Warum bin ich so schüchtern test.
 • Krankschreibung 6 wochen verschiedene krankheiten.
 • Mietwohnungen 4.5 zimmer herne.
 • Spielturm abstand grundstücksgrenze bayern.
 • Danzig tore.
 • Organische säuren in lebensmitteln.
 • Unfall b36 gestern.
 • Meetic affinity application mobile.
 • Schwule ägypten.
 • Windows wlan lautsprecher.
 • Abgepackter camembert schwangerschaft.
 • Shimmy beach club photos.
 • Quest software deutschland.
 • Feuerwehr herrensohr.
 • Obi saunazubehör.
 • On trazi nju austrija.
 • Katze sucht sich mensch aus.
 • Olivia hussey tod auf dem nil.
 • Uwe fahrenkrog petersen titel.
 • Tempat wisata malam di jakarta 2017.
 • Bay of fundy gezeitenkraftwerk.
 • Totenkopf tattoo arm.
 • Anrede minister landesregierung.
 • Banque populaire du nord cyberplus.
 • 123greetings deutsch kostenlos weihnachten.
 • Was bedeutet solo sein.
 • Mahlzeitengestellung 2018.
 • Trondheim airport.
 • Gefährliche haie im mittelmeer.
 • Gehen dativ oder akkusativ.
 • Cs3 1b anleitung.
 • To do liste windows 10.
 • Working holiday visum australien.
 • Radio eins jetzt läuft.
 • Zynismus.
 • Niagara falls new york city.
 • Besonderheiten des menschlichen skeletts.
 • Partnervermittlung dänemark.
 • Besonders schwerer fall.
 • Empfange keine mails mehr gmail.